Appartementen “de Veensche Tuin”

Veenendaal, nieuwbouw 41 luxe koopappartementen

Deze ontwikkeling is een samenwerking tussen Zegers Bouw en Alta-SV. 41 luxe koopappartementen zijn opgeleverd en verkocht. De ontwikkeling van de locatie, die in Veenendaal bekend staat als ’t Boveneind, heeft een lange voorgeschiedenis. Vanaf 2005 zijn reeds plannen ontwikkeld om het zorgcomplex van Zorgstichting Charim te vernieuwen. Onder andere door de crisis (2009-2014) is de wens te vernieuwen in vertraging geraakt. Vanaf 2014 is met alle eigenaren in het gebied, de gemeente Veenendaal, Charim, Woningstichting Patrimonium en Zegers Bouw, samengewerkt om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 de realisatie van start is gegaan van een totaalprogramma 104 zorgeenheden, 20 sociale huurwoningen en 41 luxe koopappartementen. Er is door partijen een integraal plan gemaakt waardoor openbare ruimte en bebouwing een prachtig éénduidig karakter krijgen.

Het betreft een complexe opgave. Er was bestemmingswijziging noodzakelijk, een grondruil met de gemeente en Charim is tot standgekomen. Vervolgens zijn beheerafspraken op gebiedsniveau tot  genoegen van alle eigenaren in het plangebied (gemeente Veenendaal, Patrimonium, Charim en Alta-SV/Zegers bouw) gemaakt. Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure hebben participatie-bijeenkomsten met de omgeving plaatsgevonden. Daarin is goed geluisterd naar de omgeving en hebben enkele planaanpassingen plaatsgevonden. Maak Space heeft het stedenbouwkudig plan vertaalt naar inrichtingsplan. Van den Berg Architecten heeft de gebouwen ontworpen,

Het proces heeft geresulteerd in 2 duurzame appartementengebouwen (gasloos, vloerverwarming, warmtepompinstallatie, zonnepanelen) in een parkachtige setting. De kopers zijn eigenaar van een energiezuinig en zeer comfortabel appartement. De bewoners van deze appartementen kunnen gebruik maken van de zorginfrastructuur die Charim in dit gebied levert. Met een ligging in de nabijheid van het centrum van Veenendaal is wonen in “De Veensche Tuin” een voorrecht.

Terug naar het overzicht