Oever 1-71 Den Bosch getransformeerd naar wonen en verduurzaamd

's-Hertogenbosch, transformatie kantoor naar sociale huurappartementen

De hoofdkantoren van zorgorganisatie Vivent, Rijnstraat 4 en 10, zijn na een openbaar verkoopproces in 2017, gegund aan Alta-SV in samenwerking met woningcorporatie Mooiland Het verkoopproces is voor Vivent begeleid door ABC Capital. “Er was veel belangstelling voor de kantoorpanden die Vivent te koop aanbiedt” zegt Vivent-bestuurder Carla Lasonder.

Het hoofdgebouw was tot medio 2019 in gebruik als hoofdkantoor van zorgstichting Vivent. Vivent is verhuisd naar Rosmalen. Nummer 10 is getransformeerd naar 36 appartementen. Het andere gebouw, Rijnstraat 4, is gesloopt en ter plaatse wordt nieuwbouw gerealiseerd. Met de zittende kantoorhuurders is in goed overleg de huurovereenkomst beëndigd.

Historie. De beide kantoren Rijnstraat 4 en 10 zijn respectievelijk in 1980 en 1993 gebouwd. Rijnstraat 10 is destijds als hoofdkantoor voor een zorgorganisatie gerealiseerd en heeft de afgelopen 10 jaar als hoofdkantoor van Zorgverlener Vivent gediend. Vivent is één van de grotere zorgverleners in de Bossche omgeving waar ca 1.500 mensen werkzaam zijn en 800 vrijwilligers. Rijnstraat 4 is van kantoor verworden tot voormalige huisartsenpost en daarna gezondheidscentrum met diverse praktijken voor o.a. psychologen. Door het vertrek van Vivent is de bestaansbasis op deze locatie van deze diensten vervallen.

Maatschappelijk rendement Er verdwijnt structureel leegstaande kantoorruimte en er komen sociale huurwoningen voor in de plaats, waar een groot tekort aan is. Daarnaast worden de gebouwen verduurzaamd. Alta SV staat voor een integrale benadering van de herontwikkeling van beide locaties. Daardoor kan het gebied een interessante kwaliteitssprong maken die de woonkwaliteit ten goede komt. Het is een fraaie woonlocatie direct gelegen aan de AA, in de nabijheid van het centrum van Den Bosch én in het groen.

https://www.youtube.com/watch?v=5aOWrVGzS2Y

De nieuwe bewoners zijn in februari 2022 ingetrokken. Het zijn 36 duurzame sociale huurappartementen. Allen met individuele royale buitenruimten. Door het grote aantal woningen dat op deze locatie is gerealiseerd is het adres gewijzigd van Rijnstraat naar Oever.

Terug naar het overzicht