Hoog Catharijne

Utrecht, Projectmanagement

In de binnenstad van Utrecht ligt sinds de 70er jaren winkelcentrum Hoog Catharijne met daar bovenop kantoren, appartementen, een bioscoop, een vergadercentrum en stiltecentrum. Sinds 2005 wordt gewerkt aan een proces van herdefinitie van de relatie met de stad Utrecht, uitbreiding van programma, hoogwaardige nieuwbouw, duurzame renovatie en hergebruik. Het totale plangebied beslaat ca. 124.000 m2 b.v.o.

Op interimbasis voor Corio, nu Klépierre, heeft Rob de Vries als projectmanager gedurende 2 jaar drie
deelprojecten binnen het Hoog Catharijne project ontwikkeld: het Poortgebouw aan de Catharijnesingel, de renovatie
van het Gildekwartier en de opwaardering van de plint van de Stationsstraat. Het Poortgebouw is gerealiseerd. De
upgrade van het Gildekwartier en de Stationsstraat zijn in voorbereiding. Het projectmanagement bestond
o.a. uit het aansturen van architect Altoon Partners i.s.m. OeverZaaijer als co-architect  en het afstemmen van de plannen met het projectbureau Stationsgebied van de gemeente Utrecht, UNStudios (namens de gemeente Utrecht), Rabobank, Prorail en omwonenden.

Terug naar het overzicht