Nieuwbouw 76 sociale huurappartementen

Den Bosch, binnenstedelijke herontwikkeling

Tegen de oude binnenstad van ‘s-Hertogenbosch is in 2022 de nieuwbouw van 76 sociale huurappartementen gestart. Op deze locatie stond een leegstaand kantoorgebouw. In 2017 is deze locatie door ons verworven in samenwerking met Stichting Mooiland.  Het wordt een duurzaam gebouw, wat boven de huidige BENG eisen presteert. Beng+ halen we onder andere door het toepassen van warmtepompen, warmteterugwinning, triple glas en PV panelen. De nieuwbouw is natuurinclusief met bijvoorbeeld speciale verblijfsmogelijkheden voor onder andere vleermuizen en gierzwaluwen. Voor wat betreft de terreininrichting wordt aandacht besteed aan de waterberging door middel van Wadi’s en opbergkratten.

Woningbouwcorporatie Mooiland wordt de eigenaar van deze 76 appartementen. Medio 2023 worden de appartementen naar verwachting opgeleverd. De appartementen variëren in grootte tussen de 65 – 70 m2 gbo. De woningen beschikken over een woonkamer, 2 slaapkamers, berging en buitenruimte. Op de begane grond is een centrale fietststalling voorzien van ruime mogelijkheden voor stalling van (electrische) fietsen met oplaadmogelijkheid.

Ter beperking van het autobezit worden, aan de huurders, door Alta-SV deelauto’s aangeboden. De electrische deelauto’s komen op het eigen parkeerterrein te staan.

 

Terug naar het overzicht