49 sociale huurwoningen en een kinderdagverblijf

In dit voormalige kantoorgebouw van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum heeft Alta-SV 49 sociale huurappartementen en een kinderdagverblijf gerealiseerd.  De omvang van de appartementen varieert van 40 m2 tot 65 m2. Woningcorporatie Portaal is eigenaar van de appartementen.

Natuurinclusief, vergroening en ontstening zijn voor de terreininrichting belangrijke thema’s geweest bij de planvorming. Zo zijn de daken van het gebouw vergroend, zijn vleermuiskasten geplaatst en is een wadi gerealiseerd. De bestaande bomen zijn behouden en zorgvuldig afgeschermd tijdens de bouw. Verduurzaming van dit gebouw geschiedt door hergebruik, nieuwe installaties (voorbereid op stadsverwarming) en vloerverwarming.

De terreininrichting rondom het gebouw doet mee om een woonsfeer te creëren. Daarvoor was ook afstemming met omliggende eigenaren van belang. Een elektrische deelauto en -fiets zullen aan de huurders worden aangeboden ter beperking van het autobezit en om deelgebruik te stimuleren.

Op de begane grond is kinderdagverblijf Natuurtalent gevestigd. Een verrijking van de wijk. De eisen ten aanzien van buitenruimte voor Natuurtalent zijn opgenomen in het integraal inrichtingsplan.

Deze transformatie is tot stand gekomen in goed overleg met het Q-team en Projectteam van de gemeente Amersfoort. Architectenbureau Zeep tekent voor het ontwerp en heeft ons procesmatig ondersteund. Deze transformatie is één van de eerste woningbouwprojecten in het nieuwe Hoefkwartier. De Hoef transformeert de komende jaren van bedrijventerrein naar een modern woon- en werkgebied. www.hoefkwartier.nl

 

Terug naar het overzicht