Appartementen “De Seyster Veste” voor de Tussenvoorziening

Zeist, transformatie van kantoor naar appartementen

In 2020 is het gebouw opgeleverd en zijn de appartementen in “De Seyster Veste” bewoond door huurders van de Tussenvoorziening. Het wordt voor de helft bewoond door voormalig daklozen/sociaal kwetsbaren en voor de helft door ondersteuning biedende bewoners. Bij de feestelijke opening was RTV Utrecht aanwezig en heeft een mooie impressie gemaakt van dit bijzondere project. Zie bijgaande link.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2071966/exdaklozen-en-huurders-helpen-elkaar-in-woningproject-het-geeft-weer-perspectief-om-vooruit-te-kijken.html

Alta-SV heeft voor Woongoed Zeist 32 wooneenheden in 18 maanden gerealiseerd. Dat is inclusief planontwikkeling en bestemmingswijziging van Werken naar Wonen. Het object is in 2018 door Alta SV aangekocht van Cromwell Property Group (een wereldwijd opererende fondsenmanager met een beheerd vermogen van ca. 7,5 miljard euro). Vervolgens is het op basis van een design and built overeenkomst als appartementengebouw doorverkocht aan Stichting Woongoed Zeist.

Historie
Het gebouw is in de jaren 80 van de vorige eeuw gerealiseerd en heeft sinds de crisis van 2010 veel met leegstand te kampen gehad. Bedrijven die zich vanaf het begin vestigden waren voornamelijk regionaal opererende zakelijke dienstverleners. Het gebouw ligt niet op een strategische kantorenlocatie, maar aan een wijkontsluitende weg.
Met de verwachting dat verhuurbaarheid op deze locatie moeizaam zou blijven heeft de eigenaar besloten het gebouw te verkopen. Omdat het gebouw in een woonwijk ligt vond Alta SV het gebouw zeer geschikt voor transformatie naar appartementen. In de aanloop naar de verkoop had Alta-SV de beste bieding voor de eigenaar Cromwell Property Group.
Nadat het gebouw is aangekocht heeft Alta SV het gebouw in beheer gehouden tot en met de oplevering van de appartementen. Op het moment van aankoop waren nog 3 huurders in het gebouw aanwezig met langer lopende huurovereenkomsten. In goed overleg is met de huurders tot beëindiging van de huurovereenkomst gekomen.

Maatschappelijk rendement
1. Het gebouw is verduurzaamd. Zo zijn de appartementen voorzien van vloerverwarming, WTW istallatie en zonnepanelen op het dak. 2. Het plan past in de versnellingsopgave die de gemeente Zeist tot doel heeft gesteld om méér sociale woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. 3. Daarnaast zijn incourante kantoormeters onttrokken uit kantorenvoorraad.

Planontwikkeling
De planontwikkeling is in goed overleg met de buurtbewoners, Woongoed Zeist en de gemeente Zeist gedaan. Door vroegtijdig de brandweer, de omgevingsdienst regio Utrecht en Welstand te betrekken in de planvorming kon de vergunningverlening voorspoedig verlopen.
Ter voorbereiding van de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft Alta SV onder andere verkeerstellingen, vleermuizenonderzoek, parkeeronderzoek en de communicatie met de buurt verzorgd.

Terug naar het overzicht