vleermuizen verhuizen

22 september 2021

Onderdeel van de transformatie Plotterweg is het aanbrengen van balkons aan de buitenzijde van het gebouw. Omdat uit onderzoek van Eco Quickscan naar voren is gekomen dat er een beschermde paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis in het gebouw aanwezig is, zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk om de ingrepen mogelijk te maken. Unitura is door ons gevraagd om het gebouw in een geschikte periode natuurvrij te maken.

Terug naar het overzicht