Projecten

Nieuws

Alta-SV

Alta-SV draagt als projectontwikkelaar bij aan het oplossen van de woningnood. Voor woningbouwcorporaties,  (institutionele) beleggingsfondsen en individuele kopers realiseren wij nieuwe betaalbare woningen. Dit doen we door leegstaande kantoorgebouwen te transformeren naar appartementen en sloop/nieuwbouw. Door onze effectieve aanpak versnellen wij het ontwikkelproces. Dat is hard nodig om op korte termijn nieuwe woningen bij te bouwen.

Bij woonprojecten worden door ons adviseurs op het gebied van stedenbouw, landschapsontwerp en architectuur in een vroeg stadium bij elkaar gebracht. Wij zien het als vanzelfsprekend dat we belanghebbenden, zoals omwonenden, betrekken in het ontwerpproces, bij realisatie en beheer. Juist hiermee wordt tijd gewonnen.

Waar mogelijk gaan we verder dan de wettelijke duurzaamheidseisen. Ons doel is het creëren van een betaalbaar leefmilieu waar mensen zich thuis voelen. Wij verzorgen maatwerk oplossingen als het gaat om (deel)mobiliteit, natuurinclusief bouwen, landschapsinrichting, geluid en waterberging. Daarvoor laten we ons bijstaan door gerenommeerde adviesbureaus.

Financiering vinden wij in ons netwerk van gegoede kapitaalkrachtige partners waarmee een jarenlange relatie is opgebouwd. Het genereren van méérwaarde doen wij op basis van persoonlijke betrokkenheid, een jarenlange ervaring en “gevoel voor de bal”.

Evert Schipper en Rob de Vries

Succesvol samengewerkt met o.a.


Contact

Laat een bericht achter