Transformatie kantoor in Zeist gestart!

13 maart 2019


In maart 2019 is gestart met de transformatie van het kantoor Zeisteroever naar 32 appartementen. De verwachting is dat eind dit jaar de appartementen worden opgeleverd aan Stichting Woongoed Zeist. Binnen één jaar na aankoop is de omgevingsvergunning onherroepelijk. Er was een bestemmingswijziging nodig (van kantoor naar wonen) om de verlening van de omgevingsvergunning mogelijk te maken. Met de gemeente Zeist is constructief samengewerkt zowel wat betreft de voorbereiding van de bestemmingswijziging als wat betreft de planologische procedure. Deze ontwikkeling past in het versnellingsprogramma sociale woningbouw van de gemeente Zeist. Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige sociale woningbouw op binnenstedelijke locaties is belangrijke focus binnen Alta SV.

Terug naar het overzicht